SEMINARIA w ramach projektu “Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu”

Projekt „Lokalne działania NGO na rzecz małych dzieci na Mazowszu” skierowany jest do organizacji pozarządowych z Mazowsza, które kierują swoje działania na rzecz małych dzieci.

ZACHĘCAMY mazowieckie NGOsy do prowadzenia na swoich terenach diagnoz potrzeb małych dzieci i ich rodzin. Taka diagnoza zakończyła się na początku tego roku w Piasecznie, dlatego ZAPRASZAMY 22 czerwca 2016 roku DO PIASECZNA na seminarium dotyczące prowadzenia diagnoz potrze metoda partycypacyjną. FORULARZ ZGŁOSZENIOWY: http://goo.gl/forms/XmJj8TPN9zw06DLK2

Podczas seminarium o swoich działaniach i sposobach na dobrą diagnozę opowiedzą różne doświadczone organizacje i instytucje, które już takie diagnozy przeprowadziły.

 

Na spotkanie zapraszamy NGO szczególnie z terenów województwa mazowieckiego, a w szczególności z powiatów: garwolińskiego, gostynińskiego, grójeckiego, kozienickiego, nowodworskiego, m. Ostrołęki, pułtuskiego, m. Siedlce, sierpeckiego, sochaczewskiego, sokołowskiego, węgrowskiego i zwoleńskiego.

Chcemy objąć zasięgiem przede wszystkim te organizacje z Mazowsza, które nie są jeszcze zrzeszone w ogólnopolskiej sieci Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, aby umożliwić im korzystanie z doświadczeń i wsparcia tej branżowej sieci, a tym samym wzmocnić ich potencjał w kontynuowaniu własnych przedsięwzięć w oparciu o nowo nabyte umiejętności i zdobyte kompetencje.

W ramach projektu, prócz wspomnianego sieciowania, chcemy zaoferować organizacjom, a także jednostkom samorządu terytorialnego, wzięcie udziału w dwóch seminariach dotyczących prowadzenia diagnoz lokalnych z zakresu zwiększania aktywności obywatelskiej oraz partycypacyjnego prowadzenia diagnoz potrzeb dzieci i ich rodzin, których celem jest poprawa warunków rozwoju i edukacji dzieci.

Ponadto, przeprowadzimy szkolenie przygotowujące do prowadzenia lokalnej diagnozy potrzeb dzieci, z udziałem mieszkańców, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego.

Szkolenie poprowadzi trener/-ka z doświadczeniem w zakresie prowadzenia partycypacyjnych strategii i diagnoz. Zakres tematyczny szkolenia dotyczył będzie prowadzenia partycypacyjnych diagnoz potrzeb rodzin z małymi dziećmi, narzędzi, technik i sposobów włączania w te działania mieszkańców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenie zakończy się przygotowaniem planu diagnozy potrzeb. Wszystkie organizacje chętne do prowadzenia diagnozy otrzymają także możliwość skorzystania z konsultacji eksperckich, podczas których będzie sposobność skonsultowania swojego planu, wsparcia pierwszego spotkania zespołu roboczego oraz przygotowania niezbędnych dokumentów.
Terminy:
• Seminaria
miejsce:
1. Piaseczno (22 czerwca 2016)
2. Ostrołęka (20 września 2016)

• Szkolenie
termin: 22 września 2016
miejsce: Warszawa 

• Konsultacje eksperckie
termin: do końca listopada 2016

Przez cały czas trwania projektu będziemy informować o prowadzonych działaniach na stronie internetowej http://www.premd.org.pl, facebooku oraz w postaci comiesięcznego biuletynu, w którym będziemy zamieszać informacje dotyczące projektu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s